Novinky - A-TÝM

Společné prohlášení klubů

18.1.2016 | A-TÝM | Milan Havrda

Vzhledem ke způsobu, jakým zodpovědné orgány Královéhradeckého krajského svazu ČSLH (dále jen KSLH HK) řeší závažné porušování pravidel a technických norem soutěže, rozhodly se níže podepsané kluby vydat toto Společné prohlášení klubů...

Náhled textu prohlášení

Společné prohlášení klubů

Dne 13.12.2015, při zápase HOK BK Nová Paka – HC RODOS Dvůr Králové n/L (výsledek 3:9) bylo v Zápise o utkání H1068 uvedeno, že na straně domácích do zápasu zasáhlo 5 hráčů na střídavý start, čímž došlo k porušení ustanovení čl. 11 Technických norem Rozpisu soutěží 2015-16 Královéhradeckého kraje. Znění tohoto článku je následující:


„Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) se povoluje hráčům do 22 let neomezeně, minimálně však na dobu 30 dnů. Hráčům starším 22 let se střídavý start nepovoluje. Do nejvyšší krajské soutěže mužů se povoluje střídavý start ze soutěží: I. liga, II. liga, Liga juniorů. V s. 2015/16 mohou v jednom utkání nastoupit max. 3 takoví hráči.“


Je nutno uvést, že tento postup a podobný počet neoprávněně nasazených hráčů do zápasu praktikoval HOK BK Nová Paka opakovaně již před tímto zápasem a děje se tak i nadále. Jako reakci na tuto skutečnost, uvedenou v zápise, rozeslal KSLH HK dne 14.12.2015 následující mail: 


Dobrý den. Jménem STK upozorňuji na opravu technických norem v RS v soutěži KLM s. 2015/2016. V bodu č. 11 se vypouští věta – V s. 2015/2016 mohou v jednom utkání nastoupit max. 3 takoví hráči. Toto omezení bylo v pracovním návrhu RS. Vzhledem k tomu, že nebylo toto ustanovení odsouhlaseno Poradním výborem, aktivem klubů a není uvedeno v SDŘ ČSLH, STK upozorňuje kluby na neplatnost tohoto omezení.

S pozdravem. Lucie Balášová – sekretariát Královéhradeckého KSLH.“


Považujeme toto vyjádření, vzhledem k formě, obsahu a datu rozeslání, jako znevážení celé soutěže, práce všech lidí, kteří se kolem hokeje snaží o fungování klubů, sponzorů i partnerů. Proč se všechny ostatní kluby v soutěži řídily pravidly a dodržovaly věškerá ustanovení a jeden ne? Proč má být jeden klub zvýhodněn oproti ostatním nedodržováním stanovených pravidel a technických norem? Nebo snad tento klub jako jediný věděl o této skutečnosti a ostatním to bylo zamlčeno? Je mnoho otázek, nicméně skutečnost je jasně daná. Jsou vydaná pravidla a ta se mají dodržovat. Pokud má dojít ke změně, musí k tomu dojít před soutěží a být o tom informováni všichni.

Proti výše uvedenému emailovému vyjádření o vypuštění věty z čl. 11 TN podaly níže podepsané kluby prostřednictvím HOK HC Jičín protest. Na tento protest reagoval KSLH HK následovně:


„Věc: Protest HC Jičín 

Dne 29. 12. 2015 odeslal HC Jičín na adresu VV Královéhradeckého KSLH písemný protest proti porušování regulérnosti soutěže KLM. Sekretářka svazu předložila protest na zasedání VV KSLH dne 14. 1. 2016 a informovala, že HC Jičín nesplnil článek 602 SDŘ ČSLH v bodě 3, tzn. podání nejpozději 3. pracovní den po utkání, či rozhodnutí, kterého se protest týká.

Na základě této skutečnosti VV Královéhradeckého KSLH protest HC Jičín neprojednal.“


Vzhledem k tomu, že protest podaný prostřednictvím HC Jičín se netýkal pouze jednoho konkrétního zápasu, ale na souhrn zápasů a formu reakce ze strany KSLH HK, dle našeho názoru, tedy neplatí pravidlo o 3 pracovních dnech k podání protestu. Je tedy zřejmé, že KSLH HK hájí zájmy jednoho klubu proti všem ostatním i proti vlastním pravidlům.


Z tohoto důvodu se níže podepsané kluby dohodly na společném postupu ve snaze dosáhnout toho, aby KSLH HK dodržoval a postupoval dle platných pravidel a technických norem soutěže.

1) Kluby podají společný protest na postup KSLH HK ve věci dodržování čl. 11 technických norem, který dávají na vědomí nejvyšším orgánům ČSLH.

2) V případě, že i nadále nebude dodržováno toto pravidlo a KSLH HK bude tuto skutečnost přehlížet a z nějakého důvodu bránit, jsou kluby v krajním případě rozhodnuti nenastupovat do utkání s klubem, který toto pravidlo vědomě porušuje.


Závěrem chceme jasně říci, že tento náš postup není namířen proti klubu BK Nová Paka, či konkrétní osobě, ale veškerou naší snahou je přimět KSLH HK k činnosti, ke které je také určen. A to dohled nad dodržováním všech pravidel soutěže, kterou svým jednáním vědomě znehodnocuje a činí neregulérní.


Ve Dvoře Králové n/L dne 16.1.2016

Níže podepsané kluby:

Za HC RODOS Dvůr Králové n/L: Vasilis Teodoridis, předseda oddílu

Za HC Jičín: Jan Mácha, předseda oddílu

Za TJ Spartak Nové Město n/M: Milan Havrda, místopředseda oddílu, Aleš Hrubý, sportovní manažer

Za HC Jaroměř: Mgr. Jiří Hamáček, předseda oddílu

Za Stadion Nový Bydžov: Martin Kloz, předseda oddílu

Za SK Třebechovice p.O.: Mgr. Roman Drašnar, předseda oddílu LH

Za HC Náchod: Ludvík Berger, manažer klubu

 

<< Zpět