Krčínská Hokejová liga - O soutěži

 >> PŘIHLÁŠKA 2016/2017 <<


PROPOZICE 

Krčínská hokejová liga ( KHL ) 

2016/2017

 

 Základní ustanovení

a) pořadatelem soutěže je zapsaný spolek Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, se sídlem Zimní stadion, Pod Lipami 459, Nové Město nad Metují, 549 01, 

IČO: 46523600

 

b) řídícím orgánem soutěže je Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, která složila komisi soutěže, pod názvem disciplinární komise krčínské hokejové ligy ( DSKKHL). Předsedou soutěže je Tomáš Pfeifer,  tato komise řeší disciplinární tresty, námitky a stížnosti.

 

ČLENOVÉ KOMISE

 

Předseda – Tomáš Pfeifer, tel. 721 626 198, e-mail: tomaspfeifer@seznam.cz

Za Spartak N.M. – Milan Havrda, tel. 606 229 966, e-mail: havrdam@seznam.cz

Za rozhodčí: Samek Václav, tel. 603 496 161, e-mail: samekvaclavst@seznam.cz 

                                                       

1) Termín a místo

1.1 Všechna utkání se hrají na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují ve stanovených dnech a hodinách určených rozpisem soutěže. Termíny utkání nelze přesouvat bez souhlasu řídícího orgánu soutěže. 

 

1.2 Vzhledem k provozu zimního stadionu se hraje bez čekací doby. V případě, že se mužstvo nedostaví k utkání ve stanovený čas bez omluvy řídícímu orgánu, nejpozději do 24 hodin před utkáním, je povinné uhradit ,poměrnou část nákladů spojených se zápasem. 

 

1.3 Hrací dny jsou stanoveny na středu (17:30 - 22:30), a neděle (16:30 - 21:30) , vždy dle aktuálního rozpisu ZS.

 

1.4 Nemůže-li být utkání sehráno z vyšší moci (porucha na ZS atd.), stanoví řídící soutěže náhradní termín.

 

 

 

 

2) Soutěžní podmínky

2.1 Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ledního hokeje a směrnic tohoto rozpisu, s těmito úpravami: Při zakázaném uvolněněji je možnost vystřídat.

 

Tresty se dělí na následující kategorie s dobou vyloučení

 

1. MENŠÍ TREST - 2 minuty

2. MENŠÍ TREST PRO HRÁČSKOU LAVICI - 2 minuty

3. VĚTŠÍ TREST - 5 minut

4. OSOBNÍ TREST - 10 minut

5. OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ - OK - potrestaný hráč nesmí nastoupit 1  

    následující soutěžní utkání

6. TREST VE HŘE - TH - potrestaný hráč nesmí nastoupit 3 následující soutěžní utkání

7. TRESTNÉ STŘÍLENÍ - TS

 

V případě opakovaného OK se trest vždy dvojnásobí. (2. případ OK = 2 zápasy zákaz startu, 3. případ OK = 4 zápasy zákaz startu, 4. případ OK = 5 zápasů zákaz startu).

V případě opakovaného udělení TH nesmí hráč nastoupit 6 soutěžních utkání. V případě dalšího opakování TH nesmí hráč nastoupit do konce soutěžního ročníku. 

V případě fyzického napadení rozhodčího je utkání okamžitě ukončeno a kontumováno výsledkem 0:5. Utkání bude možno dohrát jako přátelské.  Trest pro hráče bude okamžité zastavení činnosti do konce sezóny. 

 

Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo, v případě disciplinárních provinění, udělit dodatečný trest nad rámec trestů určených těmito propozicemi.

 

2.2 Soutěž se bude hrát jako bezkontaktní. Bezkontaktním hokejem se rozumí zákaz dohrávání soubojů po odehrání puku, surové napadení soupeře,  apod. Povoleno je souběžné přitlačení na mantinel. Vždy před úvodním buly, dojde k upozornění rozhodčích na dodržování těchto pravidel, tak aby se ujasnilo  posuzování zákroků.

 

2.3 Utkání se hraje 3 x 15 min. čistého času s jednou úpravou ledu vždy po každé druhé odehrané  třetině, bez ohledu na ukončení utkání.

 

2.4 Soutěžní utkání řídí vždy dva licencování rozhodčí ( hlavní a čárový ), kteří podléhají delegaci Václava Samka. ROZHODČÍ, KTEŘÍ BUDOU ŘÍDIT UTKÁNÍ KRČÍNSKÉ HOKEJOVÉ LIGY, NEJSOU OPRÁVNĚNI NASTOUPIT DO SOUTĚŽE JAKO HRÁČI JAKÉHOKOLIV TÝMU. V případě porušení tohoto bodu ustanovení, budou utkání kontumovana výsledkem 0:5, bez ohledu dohod týmů KHL.

 

2.5 Všechna družstva hrají na soupisky, které před soutěží - nejpozději do 13.10. 2016 předloží k potvrzení řídícímu orgánu soutěže. 

 

2.6  Maximální počet hráčů na soupisce je 25 + 3 brankáři

 

Maximální počet jmen na soupisce nesmí překročit 28 hráčů. Pokud tým před startem soutěže nevyčerpá počet míst na soupisce, tak případné doplňování hráčů během soutěže na soupisku může doplnit do 31.12.2016. NA SOUPISKU LZE JMÉNA POUZE DOPISOVAT, NIKOLI MAZAT, NEBO PŘEPISOVAT !!!! 

 

  

Soupiska musí obsahovat: ! !

a) přesný název hokejového oddílu,

b) jména a příjmení hráčů vč. data narození + číslo dresu

c) jméno a příjmení vedoucího družstva, vč. telefonního kontaktu a emailu

e) k utkání nastupují hráči starší 18 let, hráči ve věku 17 - 18 let mohou k soutěžnímu utkání nastoupit pouze s doloženým a  písemným souhlasem zákonného zástupce. Hráč mladší 18 let musí povinně používat ochranný košík a chránič krku.


2.7 Při konfrontaci hráčů je hráč povinen na požádání rozhodčího předložit občanský průkaz. Neprokáže-li hráč svoji totožnost a rozhodčí má pochybnosti o oprávněnosti startu hráče, nebude hráč připuštěn k další hře a případ projedná DSKKHL.


2.8 Družstva (hráči) hrají na vlastní bezpečnost a nejsou z titulu soutěže pojištěni.


2.9 K zápasu může nastoupit maximálně 20 hráčů + 2 brankáři a minimálně 7 hráčů, včetně brankáře. Klesne-li počet hráčů pod 7 hráčů včetně brankáře, nemůže družstvo pokračovat ve hře a prohrává kontumačně 0:5. Do tabulky se počítá výsledek 0:5, do statistik výsledek dosažený na hrací ploše. 


2.10 Brankář jednoho mužstva může chytat za jiné mužstvo, pouze se souhlasem řídícího orgánu a mužstva soupeře. V KHL nesmí nastoupit hráč , který v daném ročníku nastoupí k registrované soutěži.


2.11 Všichni hráči nastupují k utkání v předepsané ochranné výstroji.


2.12 Vedoucí týmu vždy před daným utkáním upřesní soupisku týmu do zápisu o utkání.  

  

2.13 Systém soutěže: ?????????????????? dle přihlášených týmů

a) základní část - hrají všechny týmy,  čtyřkolově, systémem každý s každým dle rozpisu

b) playoff - ??????? dohoda na schůzce

 

2.14 V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době přichází na řadu 3 samostatné nájezdy, přičemž po 3. SN mohou jet libovolní hráči až do rozhodnutí. Bodování : za vyhráné utkání 3 body, remíza 1 bod.


2.15 Odložení zápasů je nepřípustné ( jednotlivé případy bude schvalovat a posuzovat  DSKKHL ). V případě neúčasti jednoho z mužstev bude zápas kontumován ve prospěch druhého 0:5.

 

2.16 Přestupy hráčů mezi jednotlivými mužstvy jsou povoleny do 31.12. 2016.

 

2.17 Dopsání nového hráče na soupisku musí být učiněno min. 1 hodinu před utkáním.


 

3) Hospodářské náležitosti

3.1 Náklady na jedno utkání včetně pronájmu ledové plochy, náhradu rozhodčím utkání, jsou 3 000,- kč.

 

3.2 Jestliže dojde k předčasnému ukončení utkání z viny některého mužstva, trestá se toto družstvo finanční pokutou ve výši 1 500,- Kč. Pokuta musí být uhrazena nejpozději do 7 dnů na účet pořadatele soutěže. 


3.3 Cena na mužstvo byla stanovena : 1 500,-kč x 20 utkaní = 30 000,-kč.

½ částky  ( 15 000,-kč ) bude uhrazena před začátkem soutěže tj. do 13.10.2015 do pokladny zimního stadionu oproti dokladu.

 

3.4 Případné Play-off bude cena dopočítána dle bodu 3.1.


 

V Novém Městě nad Metují dne 30.8. 2016                               Tomáš Pfeifer 

                                                                                                      předseda soutěže