KHL

Krčínská Hokejová liga - O soutěži

PROPOZICE 

Krčínská hokejová liga ( KHL ) 

2018/2019

 

     

Základní ustanovení

a) pořadatelem soutěže je zapsaný spolek Tělovýchovná  jednota Spartak Nové Město nad Metují, se sídlem Zimní stadion, Pod Lipami 459,  Nové Město nad Metují, 549 01, 

IČO: 46523600

 

b) řídícím orgánem soutěže je Tělovýchovná jednota Spartak  Nové Město nad Metují, která složila komisi soutěže, pod názvem disciplinární  komise krčínské hokejové ligy ( DSKKHL). Předsedou soutěže je Milan Havrda ,  tato komise řeší disciplinární tresty, námitky  a stížnosti.

 

ČLENOVÉ KOMISE


Předseda soutěže  -  Milan Havrda, tel. 606 229 966,  e-mail: havrdam@seznam.cz 

Za rozhodčí  -  Samek Václav, tel. 603 496 161,  e-mail: samekvaclavst@seznam.cz 

                                                        

1) Termín a místo

1.1 Všechna utkání se hrají na zimním stadionu v Novém  Městě nad Metují ve stanovených dnech a hodinách určených rozpisem soutěže.  Termíny utkání nelze přesouvat bez souhlasu řídícího orgánu soutěže. 

 

1.2 Vzhledem k provozu zimního stadionu se hraje bez čekací  doby. V případě, že se mužstvo nedostaví k utkání ve stanovený čas bez omluvy  řídícímu orgánu, nejpozději do 24 hodin před utkáním, je povinné uhradit ,poměrnou  část nákladů spojených se zápasem. 

 

1.3 Hrací dny jsou stanoveny na středu (17:30 - 22:30), a  neděle (16:30 - 21:30) , vždy dle aktuálního rozpisu ZS.

 

1.4 Nemůže-li být utkání sehráno z vyšší moci (porucha na ZS  atd.), stanoví řídící soutěže náhradní termín.

 

2) Soutěžní podmínky

2.1 Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a  disciplinárního řádu ledního hokeje a směrnic tohoto rozpisu, s těmito  úpravami: Při zakázaném uvolněněji je možnost vystřídat.

 

Tresty se dělí na následující kategorie s dobou vyloučení

 

1. MENŠÍ TREST - 2 minuty

2. MENŠÍ TREST PRO HRÁČSKOU LAVICI - 2 minuty

3. VĚTŠÍ TREST - 5 minut

4. OSOBNÍ TREST - 10 minut

5. OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ - OK - potrestaný hráč nesmí  nastoupit 1  

    následující  soutěžní utkání

6. TREST VE HŘE - TH - potrestaný hráč nesmí nastoupit 3  následující soutěžní utkání

7. TRESTNÉ STŘÍLENÍ - TS

 

V případě opakovaného OK se trest vždy dvojnásobí. (2.  případ OK = 2 zápasy zákaz startu, 3. případ OK = 4 zápasy zákaz startu, 4.  případ OK = 5 zápasů zákaz startu).

V případě opakovaného udělení TH nesmí hráč nastoupit 6  soutěžních utkání. V případě dalšího opakování TH nesmí hráč nastoupit do konce  soutěžního ročníku. 

V případě  fyzického napadení rozhodčího je utkání okamžitě ukončeno a kontumováno výsledkem  0:5. Utkání bude možno dohrát jako přátelské.  Trest pro hráče bude okamžité zastavení  činnosti do konce sezóny. 

 

Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo, v případě  disciplinárních provinění, udělit dodatečný trest nad rámec trestů určených  těmito propozicemi.

 

2.2 Soutěž se bude hrát jako bezkontaktní. Bezkontaktním  hokejem se rozumí zákaz dohrávání soubojů po odehrání puku, surové napadení  soupeře,  apod. Povoleno je souběžné  přitlačení na mantinel. Vždy před úvodním buly, dojde k upozornění  rozhodčích na dodržování těchto pravidel, tak aby se ujasnilo  posuzování zákroků.

 

2.3 Utkání se hraje 3 x 15 min. čistého času s jednou  úpravou ledu vždy po každé druhé odehrané   třetině, bez ohledu na ukončení utkání.

 

2.4 Soutěžní utkání řídí vždy dva licencování rozhodčí (  hlavní a čárový ), kteří podléhají delegaci Václava Samka. ROZHODČÍ, KTEŘÍ  BUDOU ŘÍDIT UTKÁNÍ KRČÍNSKÉ HOKEJOVÉ LIGY, NEJSOU OPRÁVNĚNI NASTOUPIT DO  SOUTĚŽE JAKO HRÁČI JAKÉHOKOLIV TÝMU. V případě porušení tohoto bodu ustanovení,  budou utkání kontumovana výsledkem 0:5, bez ohledu dohod týmů KHL.

 

2.5 Všechna družstva hrají na soupisky, které před  soutěží - nejpozději do 6.10 2018 vedoucí každého týmu zapíší do  systému na http://www.tjspartak.cz/khl/sezona-2018-2019/tymy  ( dostanete včas přihlašovací údaje )

 

2.6  Maximální počet  hráčů na soupisce je 25 + 3 brankáři

 

Maximální počet jmen na soupisce nesmí překročit 28 hráčů.  Pokud tým před startem soutěže nevyčerpá počet míst na soupisce, tak případné  doplňování hráčů během soutěže na soupisku může doplnit do 31.12. 2018. NA SOUPISKU BUDETE MOCI JMÉNA POUZE DOPISOVAT, NIKOLI  MAZAT, NEBO PŘEPISOVAT !!!!  TO SYSTÉM  NEDOVOLÍ… OD 1.1.2019 SYSTÉM SOUPISKY UZAVŘE !!!

 

Soupiska musí obsahovat: ! !

a) přesný název hokejového oddílu,

b) jména a příjmení hráčů vč. ROKU narození + číslo dresu

c) jméno a příjmení vedoucího družstva, vč. telefonního  kontaktu a emailu

e) k utkání nastupují hráči starší 18 let, hráči ve věku 17  - 18 let mohou k soutěžnímu utkání nastoupit pouze s doloženým a  písemným souhlasem zákonného zástupce. Hráč  mladší 18 let musí povinně používat ochranný košík a chránič krku.

 

2.7 Při konfrontaci hráčů je hráč povinen na požádání  rozhodčího předložit občanský průkaz. Neprokáže-li hráč svoji totožnost a  rozhodčí má pochybnosti o oprávněnosti startu hráče, nebude hráč připuštěn k  další hře a případ projedná DSKKHL.

 

2.8 Družstva (hráči) hrají na vlastní bezpečnost a nejsou z  titulu soutěže pojištěni.

 

2.9 K zápasu může nastoupit maximálně 20 hráčů + 2 brankáři  a minimálně 7 hráčů, včetně brankáře. Klesne-li počet hráčů pod 7 hráčů včetně  brankáře, nemůže družstvo pokračovat ve hře a prohrává kontumačně 0:5. Do  tabulky se počítá výsledek 0:5, do statistik výsledek dosažený na hrací ploše. 

 

2.10 Brankář jednoho mužstva může chytat za jiné mužstvo,  pouze se souhlasem řídícího orgánu a mužstva soupeře. V KHL nesmí  nastoupit hráč , který v daném ročníku nastoupí k registrované soutěži.

 

2.11 Všichni hráči nastupují k utkání v předepsané ochranné  výstroji.

 

2.12 Vedoucí týmu vždy před daným utkáním upřesní soupisku  týmu do zápisu o utkání.  

 

2.13 Systém soutěže: ??????????????????  dle přihlášených týmů

a) základní část - hrají všechny týmy,  čtyřkolově, systémem každý s každým dle  rozpisu

b) playoff - ??????? dohoda na schůzce.

 

2.14 V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době  přichází na řadu 3 samostatné nájezdy, přičemž po 3. SN mohou jet libovolní  hráči až do rozhodnutí. Bodování : za vyhráné utkání 3 body, remíza 1 bod.

 

2.15 Odložení zápasů je nepřípustné ( jednotlivé případy  bude schvalovat a posuzovat  DSKKHL ). V  případě neúčasti jednoho z mužstev bude zápas kontumován ve prospěch druhého  0:5.

 

2.16 Přestupy hráčů mezi jednotlivými mužstvy jsou povoleny do  31.12. 2018.

 

2.17 Dopsání nového hráče do systému musí být učiněno vždy  před utkáním, ke kterému hráč nastoupí.

 

3) Hospodářské náležitosti

3.1 Náklady na jedno utkání včetně pronájmu ledové plochy,  náhradu rozhodčím utkání, časomíru , atd.  jsou   

3 000,- kč.

 

3.2 Jestliže dojde k předčasnému ukončení utkání z viny  některého mužstva, trestá se toto družstvo finanční pokutou ve výši 1 500,- Kč.  Pokuta musí být uhrazena nejpozději do 7 dnů na účet pořadatele soutěže. 

 

3.3 Cena na mužstvo byla stanovena :  33 000,-kč.

1 částka  (  15 000,-kč ) bude uhrazena při začátku  soutěže tj. do 30.10. 2018 do  pokladny zimního stadionu oproti dokladu.

 

3.4 Případné Play-off bude cena dopočítána dle bodu 3.1.

 

 

V Novém Městě nad Metují dne 3.9. 2018                              Milan Havrda

                                                                                                      - předseda soutěže