Novinky

Na slovíčko: ing. Vladimír Vik

19.6.2020 | TJ Spartak | Petr Lukášek

Od prosince loňského roku vede TJ Spartak nový výbor, který nahradil původní vedení spolku. Nic lehkého ovšem na jeho členy nečeká. Do vínku totiž dostal velké množství práce a úkolů. Po předčasně ukončené sezoně kvůli opatřením souvisejícími s COVID-19 se však již naplno připravuje sezona nová....

Ilustrační obrázek

K aktuálnímu dění se vyjádřil Ing. Vladimír Vik, jež je úřadujícím předsedou TJ. Dnes přinášíme první část našeho rozhovoru, druhou zveřejníme následně.


Prvních šest měsíců fungování je za námi, můžete tedy krátce zhodnotit dosavadní období? 
Nutné přiznat, že bylo poměrně náročné, a to zejména v jeho začátcích. Situace, ve které se klub na začátku loňské sezóny nacházel, nebyla vůbec příjemná a musím otevřeně přiznat, že i psychicky to pro mě bylo velmi náročné období. Postupem času se však začalo s přispěním celé řady lidí, kterým není osud TJ Spartak lhostejný, dařit začít věci dávat do pohybu. Sebekriticky musím přiznat, že v některých oblastech se nám daří více a v některých méně, nicméně pokud jde o celkové plnění definovaných priorit, získávají již dané body poměrně reálné obrysy. Naší snahou je do dění v TJ zapojit co nejvíce členů a lidí, kteří chtějí osobně hokeji v Novém Městě pomoci. Osobně jsem totiž toho názoru, že pokud bude TJ fungovat na úrovni spolku, nemělo by být řádné fungování TJ jen v rukou výboru, ale mělo by být zájmem všech.
 
V jakém režimu a složení tedy konkrétně výbor TJ pracuje?

Já jako předseda mám na starost jednání s MěÚ Nového Města nad Metují, finanční oblast a v rámci svých osobních a časových možností se snažím pomoci i se zajištěním „A“ týmu pro nadcházející sezónu. Určitou osobní výzvou je pak pro mě osobně i podpora provozu ubytovny Z-Sport. Místopředseda Petr Kubišta pak má na zodpovědnost organizační činnost, a to jak sportovní stránku mládeže, tak i fungování a provoz zimního stadionu. Václav Schejbal dále zejména zaštiťuje oblast Krčínské hokejové ligy, podporu chodu sportovní stránky klubu a běžné provozní záležitosti. Kateřina Hejzlarová je zástupce oddílu krasobruslení, jež má na starost i organizaci a fungování školičky bruslení a kurzů bruslení pro dospělé. Radek Kolář se pak etabluje zejména v provozních záležitostech klubu a je takovým spojovacím můstkem mezi výborem klubu a jeho sportovní složkou.
 
Nejprve se podívejme  na provozně-ekonomickou situaci TJ?
Zde mohu jednoznačně prohlásit a konstatovat, že rozpočet klubu je pro nadcházející sezónu z pohledu příjmové stránky zajištěn a dokonce by se ho mohlo podařit oproti předchozím letům i výrazně navýšit. Z tohoto pohledu si velmi cením přístupu a pomoci Městského úřadu, který přislíbil součinnost při řešení otázky provozu zimního stadionu, jejíž schválení by mělo proběhnout na červnovém jednání zastupitelstva. Celkově musím říct, že jednání se zástupci Města jsou velmi konstruktivní a mají jasné kontury a směr. Málokdo z příznivců/ občanů si totiž možná danou skutečnost uvědomuje, nicméně TJ Spartak je dnes jeden z mála klubů v ČR, který krom samotné sportovní činnosti zajišťuje i vlastní provoz ZS. To je však z pohledu formátu, ve kterém do současné chvíle Spartak fungoval nadále neudržitelné a pokud se má klub jako celek někam posunout, musí dojít k jeho celkové profesionalizaci. Takovouto organizaci již totiž nelze nadále řídit pouze po práci a ve volné chvíli. 

Co je velmi pozitivní zprávou, tak je to, že i přes události posledních měsíců a situaci, která dnes panuje okolo nás, tak většina našich partnerů a podporovatelů přislíbila zachování své podpory i pro sezónu nadcházející, za což jim osobně velmi děkuji!

 S čím se ovšem v současné chvíle do určité míry potýkáme, tak je výpadek příjmů z ubytovny Z-Sport. Díky přijatým vládním opatřením a nemožnosti cestovat máme výraznější propad v návštěvnosti. Byli bychom rádi, kdyby se vše co nejdříve vrátilo do normálu, ale i tak odhaduji pokles tržeb o cca 25 - 30%.

 

S výše uvedeným souvisí i dříve avizovaná rekonstrukce zimního stadionu, která se nakonec neuskutečnila. Jak vypadá momentální stav?

Tento projekt určitě nespí a není u ledu. K jeho znovupředložení je nutné provést několik kroků, tím nejzásadnějším je revize, přecenění a aktualizace investičního záměru. Původní projekt byl totiž v cenách roku 2016 a pro další jednání je nutné uvést ho do aktuálních cen a podoby. Rádi bychom toto zvládli v následujícím období, a to včetně předložení celého projektu k dotačnímu řízení. Realizaci pak plánujeme na léto 2021. Vše však záleží na vypsaných dotačních titulech a možnostech, které se budou jevit.

 

To je zatím z první části rozhovoru vše, druhou část zveřejníme v následujících dnech. Určitě se nezapomeňte na náš web vrátit.

 

<< Zpět