Novinky

Okénko do historie 4

27.2.2021 | TJ Spartak | Marie Minaříková

Kdo z vás měl tu možnost sklouznout se na této ploše?

Ilustrační obrázek

Stavostroj a sport

STAVOSTROJ má rozhodující podíl na rozvoji tělovýchovy a sportu v Novém Městě nad Metují. Za vydatné pomoci NP STAVOSTROJ, který má přímý patronát nad oddíly ledního hokeje, kopané a lyžování, byla za minulé období vybudována celá řada sportovních zařízení. V roce 1969 byl otevřen letní stadión arm. gen. Karla Klapálka, v roce 1970 zimní stadión s umělou ledovou plochou, v roce 1977 nové tenisové kurty.

TJ Spartak je největší masovou organizací v Novém Městě a druhou největší v náchodském okrese. Jednota má devět oddílů: lední hokej, kopanou, lehkou atletiku, národní házenou, lyžování, cyklistiku, tenis, krasobruslení, odbíjenou, a dva odbory: ZRTB a turistiku. Hlavním posláním je výchova zdravé, socialismu oddané mládeže. V oddílech je aktivně zapojeno 631 chlapců a děvčat z celkového počtu 1274 členů TJ Spartak.


Zdroj: časopis Stavostroj 1948 - 1978 

<< Zpět