Novinky

Valná hromada TJ SPARTAK Nové Město nad Metují, z.s.

3.10.2017 | TJ Spartak | TJ Spartak

VALNÁ HROMADA SE DNE 4.10.2017 NEKONÁ.
O novém termínu vás budeme informovat.

Pozvánka na valnou hromadu

AKTUALIZACE 3.10.2017

PŮVODNĚ PLÁNOVANÁ VALNÁ HROMADA NA DEN 4.10.2017 SE NEKONÁ. 

Náhradní termín bude přibližně v druhé půlce listopadu. O novém termínu vás budeme včas informovat. 


Původní zpráva z 20.9.2017:

Výbor TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. svolává valnou hromadu na den 4.10.2017 v 17:00. Místo konání bude T.G.M. č.p. 407 (Pyramida), 549 01 Nové Město nad Metují.


>> OFICIÁLNÍ DOKUMENT S POZVÁNKOU <<

Program valné hromady:

1. zahájení a přivítání hostů

2. volba předsedajícího a zapisovatele zasedání valné hromady

3. projednání a schválení zprávy o činnosti TJ

4. schválení výsledku a hospodaření TJ, projednání zprávy a stavu majetku, práv a závazků TJ

5. projednání zprávy dozorčí rady TJ

6. odvolání a volba členů výboru TJ

7. odvolání a volba členů dozorčí rady TJ

8. schválení darování

9. diskuze

10. usnesení

11. závěr usnesení

12. závěr

<< Zpět