Novinky

Valná hromada TJ SPARTAK

10.12.2019 | TJ Spartak | TJ Spartak

Pozvánka na Valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 12.12.2019 v 18.00 hod. Místo konání bude ZŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují

Informace o valné hromadě

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení

2. Schválení jednacího a volebního řádu

3. Volba pracovního předsednictva – předsedajícího VH, zapisovatele, volební komise

4. Schválení přítomnosti jednotlivých hostů VH

5. Schválení programu

6. Zpráva o činnosti a hospodaření TJ za rok 2018 + její schválení; Zpráva o činnosti a hospodaření

TJ za část roku 2019; návrh rozpočtu na rok 2020

7. Zpráva dozorčí rady za rok 2018

8. Odvolání členů výboru a dozorčí rady

9. Volba člena výboru TJ oddílem hokeje

10. Volba člena výboru TJ oddílem krasobruslení

11. Volba zbývajících členů výboru TJ

12. Přestávka

13. Vyhlášení výsledků voleb, případně další kola volby členů výboru TJ

14. Volba členů dozorčí rady TJ

15. Ukončení účasti TJ v obchodní společnosti Beluna spol. s.r.o. IČ 498 13 439,

se sídlem U Zámečku 1075, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

16. Diskuze

17. Závěr


V Novém Městě nad Metují 27.11. 2019

<< Zpět